Ανακοίνωση για αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Ζωγράφου

In 3ο Θέμα
21 Ιουνίου, 2023
Ο Δήμος Ζωγράφου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει το θέμα των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς.

Σας ενημερώνουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ζωγράφου συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και τόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2023 – 2024”.

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ένταξης  στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr-paidikoi.eetaa.gr) από 20 Ιουνίου 2023 έως 11 Ιουλίου 2023.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της υπ’ αριθμ. 68/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα 150 μόρια της επανεγγραφής δικαιούνται τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στις δομές το τρέχον σχολικό έτος μέσω μοριοδότησης του Δήμου και ο γονέας/κηδεμόνας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δικαιούνται τα μόρια της επανεγγραφής εφόσον:

α) Ο/Η γονέας /κηδεμόνας δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

β) Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα έχει απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για ελλιπή φάκελο. Με την προσκόμιση του απορριπτικού θα λαμβάνουν τα μόρια της επανεγγραφής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr-paidikoi.eetaa.gr).

Πηγή: Zografougov.gr