Δήμος Ζωγράφου: Ανακοίνωση για την προσωρινή μοριοδότηση των παιδικών σταθμών

In 2ο Θέμα
28 Ιουνίου, 2023
Ο Δήμος Ζωγράφου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποίησε την προσωρινή μοριοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1) Σας ενημερώνουμε ότι σε όλες τις αιτήσεις επανεγγραφής έχουν προστεθεί τα 150 μόρια.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68 /15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα 150 μόρια της επανεγγραφής δικαιούνται:

Α) τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στις δομές το τρέχον σχολικό έτος μέσω μοριοδότησης του Δήμου και η μητέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και

Β) Τα παιδιά που την ίδια περίοδο φιλοξενήθηκαν μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ εφόσον:

α) Η μητέρα δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα και

β) Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα έχει απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για ελλιπή φάκελο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση του απορριπτικού.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση, τα μόρια θα αφαιρούνται.

2) Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις για την προσωρινή μοριοδότηση θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου από την Τετάρτη 28-06-2023 έως και την Παρασκευή 30-06-2023.