Δήμος Ζωγράφου: Προχωράει στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

In 2ο Θέμα
26 Μαΐου, 2023
Ο Δήμος Ζωγράφου προχωράει στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

Ο Δήμος Ζωγράφου προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την  αντιμετώπιση αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου και να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα ( Zografougov.gr ).